Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning som avses i 4 § första stycket lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Nämnden är inrättad för att pröva arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller advokatbyrå.

Krav som grundar sig på att advokaten vid en tidpunkt före den 11 januari 2016 exempelvis varit försumlig eller utfört sitt uppdrag felaktigt prövas inte av Konsumenttvistnämnden. Detta gäller även om försumligheten eller felet upptäcks först efter den 11 januari 2016. Rör konsumentens krav en faktura så måste den vara utställd den 11 januari 2016 eller senare för att Konsumenttvistnämnden ska pröva kravet.

För mer information om Konsumenttvistnämnden klicka här >

 

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:

Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se