Arbetsrätt

Arbetsrätten utvidgas och internationaliseras i takt med globaliseringen. Därför ställs det stora krav på arbetsgivarens kunskap vad gäller både skyldigheter och rättigheter gentemot sina anställda. Många företag väljer att ta hjälp av en arbetsrättsjurist på konsultbasis.

Arbetsrättsjurist 

Novak & Martin hanterar flertalet vanligen förekommande frågor inom arbetsrätten, till exempel:

  • Avtalsskrivning
  • Avslutande av anställning
  • Omplaceringar
  • Varningar
  • Arbetsskador

Med en bra arbetsrättsadvokat kan du hitta smidiga sätt att lösa tvister och förhindra kostnader och skadestånd, till exempel genom en felaktigt gjord uppsägning. Som erfarna arbetsrättsjurister hjälper vi dig att reda ut både skyldigheter och rättigheter.