Bolagsrätt

Novak & Martins erfarna jurister har en omfattande erfarenhet och kunskap inom ämnet bolags- och företagsrätt. Området är brett och innefattar allt företagande. Oavsett bolagsform påverkas du på ett eller annat vis av juridiken. Små eller medelstora företag har ofta inte behov av en anställd jurist och därför kan advokatbyrån erbjuda tjänster och rådgivning för företag på konsultbasis.

Erfarna bolagsrättsjurister

Vi har erfarenhet inom många olika aspekter av bolagsrätt, till exempel:

  • Förhandling
  • Lösning av tvister
  • Misstanke om ekonomisk brottslighet
  • Bildande av bolag
  • Kontakt med myndigheter
  • Kontakt med försäkringsbolag
  • Avtalsskrivning
  • Hyresavtal
  • Fel i vara/tjänst
  • Dröjsmål

Vår erfarenhet av regelverk och juridik inom bolagsrätt ger oss möjlighet att hitta effektiva lösningar för företag för att hantera eller undvika tvister och kriser samt räta ut diverse frågetecken.