Bostadsrättsföreningar/Hyresvärdar

Vi företräder många stora och små bostadsrättsföreningar. Våra uppdrag innefattar bland annat föreningsrättsliga frågor som buller och andra störningar, uppsägningar och avhysningar men även frågor om fel i bostad eller lokal och gränsen mellan föreningens och bostadsrättsinnehavarens ansvar. Väldigt ofta uppstår även frågor kring försäkringens omfattning.

Vi bistår föreningar och hyresvärdar med juridisk rådgivning och tvister i frågor om lokalhyra, bostadshyra och i samband med byggentreprenad eller fastighetsförvaltning.

Boverket har även utsett oss till behöriga intygsgivare, för att i hela riket granska och intyga bostadsrättsföreningars ekonomiska kalkylers och planers hållbarhet.


Vi på Novak & Martin hjälper våra klienter även inom andra områden – här hittar du mer information:

Tvistlösning >
Entreprenadrätt >
Fastighetsrätt >
Bostadsrättsföreningar/hyresvärdar >
Villa, bostad & hyresrätt >
Kommersiella avtal >
Offentlig upphandling >
Ekonomisk brottslighet >
Bolag/företag >
Sjö- och transporträtt >