Biträdande jurist Anton Löved

ANTON ÄR FÖR NÄRVARANDE PÅ FÖRÄLDRARLEDIGHET

Kontakta Anton på +46 76-834 12 66 eller al@nomadvokat.se

  • Juristexamen, Stockholms Universitet, 2020
  • Biträdande jurist hos Novak & Martin Advokatfirma AB 2020 ff

 

Specialområden: Processrätt, Fastighetsrätt, Skadeståndsrätt