Biträdande jurist Erika Wallin

ERIKA ÄR FÖR NÄRVARANDE FÖRÄLDRARLEDIG.

Kontakta Erika på +46 76 834 12 66 eller ew@nomadvokat.se

  • Juristexamen, Stockholms Universitet, 2017
  • Biträdande jurist hos Novak & Martin Advokatfirma AB 2017 ff

 

Specialområden: Fastighetsrätt, Miljörätt, Processrätt.