Entreprenadjuridik & entreprenadrätt

Entreprenadrätten rör ofta stora värden. Entreprenadjuridik är ett brett ämne och det är viktigt att förstå alla olika delar inom juridiken för att gardera sig. Entreprenadrätten regleras genom branschgemensamma specialavtal; till exempel AB 04 och ABT06. Novak & Martin ger rådgivning till beställare, entreprenörer och underentreprenörer. Några av de frågor vi hanterar är:

 • Kontrakt
 • Förseningar
 • ÄTA
 • Totalentreprenad
 • Utförandeentreprenad
 • Beställningar
 • Fasta priser eller löpande räkning
 • Fel i entreprenad
 • Slutreglering
 • Besiktning
 • Garantier

Vi arbetar med alla vanligt förekommande standardavtal och är mycket väl förtrogna med den omfattande praxis som finns inom området. Eftersom vi är medvetna om kostnaderna involverade i den här branschen jobbar vi på Novak & Martin alltid för att hitta både snabba och effektiva lösningar för våra klienter.

Kontakta oss när du behöver hjälp och rådgivning inom entreprenadrätt och entreprenadjuridik.