Entreprenadrätt

Entreprenad är en viktig och samhällsbärande näring där stora värden kan stå på spel. Entreprenadrätten regleras genom branschgemensamma standardavtal, exempelvis AB 04 och ABT 06.

Det är viktigt att ha god kännedom om innehållet i kontraktshandlingarna för att gardera sig. Vi tillhandahåller analys av kontraktshandlingarna och händelseförloppet under entreprenaden.

Våra klienter består av beställare, byggherrar, entreprenörer och underentreprenörer. Vi bistår dessa med tvistlösning och upprättande av avtal kopplade till standardavtalen. Vi har mångårig erfarenhet av att hantera allt från fel i entreprenad, förseningsviten, ÄTA-arbeten eller betalning av entreprenad och hävning av entreprenad. Inte sällan blir frågor om vem eller vems försäkring som ansvarar för fel eller skada avgörande.

Kontakta oss när du behöver hjälp och rådgivning inom entreprenadrätt och entreprenadjuridik.

 


Vi på Novak & Martin hjälper våra klienter även inom andra områden – här hittar du mer information:

Tvistlösning >
Entreprenadrätt >
Fastighetsrätt >
Bostadsrättsföreningar/hyresvärdar >
Villa, bostad & hyresrätt >
Kommersiella avtal >
Offentlig upphandling >
Ekonomisk brottslighet >
Bolag/företag >
Sjö- och transporträtt >