Fastighetsrätt

Novak & Martin hanterar en mängd olika frågor som har med fastighetsrätt att göra. Det rör ofta frågor kring köp och innehav av fastigheter såväl som nybyggnation. Vid köp, hyra eller arrende ställer lagstiftningen olika formella krav, som är viktiga att iaktta. Advokatbyrån hanterar ärenden på uppdrag av fastighetsägare, entreprenörer, beställare och köpare.

Undersökningsplikt & fastighetsbesiktning

Några av de absolut vanligaste frågorna gäller undersökningsplikt och besiktning av fastigheten. Vanliga problemområden finner man i dränering, badrum, tak, vind, källare eller grund. Fel i fastighet är en av de vanligaste tvisterna mellan privatpersoner som prövas i svenska domstolar. Vi hanterar också frågor gällande expropriation i samband med samhällsomvandling.

Att köpa en villa eller bostadsrätt är ett av ditt livs största och viktigaste affärer. Det är många juridiska detaljer att ta hänsyn till. Inför en stor affär av detta slag kan det vara bra att rådgöra med en advokat. Novak & Martin hjälper dig med juridiken.