Företagsrekonstruktion

Om ett företag hamnat på obestånd kan man undvika konkurs genom att utföra en företagsrekonstruktion – förutsatt att bolaget har livskraft och en bra affärsidé. Syftet är att försöka rädda bolaget. Rekonstruktören utses av tingsrätten på bolagets förslag. Rekonstruktören hjälper bolaget med företagsrekonstruktionens materiella och finansiella sidor. Därutöver bevakar rekonstruktören även borgenärernas intressen.

Under själva rekonstruktionen kan bolagets anställda även ha rätt till lönegaranti. Desto snabbare företaget påbörjar processen desto större chanser har den att lyckas. Novak & Martin har i egenskap av rekonstruktör räddat företag.

Fördelar med företagsrekonstruktion:

  • Kostsamma avtal ses över och kan hävas
  • Företagets anställda har rätt till lönegaranti under en viss tid
  • Under företagsrekonstruktionen får inga gamla skulder betalas
  • Du får tid att reda ut företagets problem utan att hotas av konkursansökan eller utmätning