Försäkringsrätt

Försäkringsrätt är ett stort område där vi alla på något vis är aktörer; försäkringstagare, sparare eller försäkrade. Den ständiga samhällsutvecklingen gör att försäkringsbranschen (både den privata och den offentliga) utvecklas och juridiken med den. Kontakt med försäkringsbolagen kan till exempel handla om försäkring och skadestånd eller rättsskydd.

Försäkringsärenden & skadestånd 

Advokatbyrån Novak & Martin har mångårig erfarenhet av alla typer av försäkrings- och skadeståndsärenden. Vår erfarenhet inom försäkringsrätt innefattar bland annat:

  • Sakskador – alla upptänkliga skador på egendom, till exempel vattenskador, brandskador eller stormskador på fastigheter. Skador kan också härröras till inbrott eller andra liknande händelser som skadegörelse, bilstöld eller bilbränder.
  • Personskador – innefattar till exempel trafikskador, olycksfallsskador, arbetsskador eller idrottsskador. I dessa ärenden hjälper vi våra klienter vid skadereglering och domstolsprövning.
  • Företagsskador –innefattar förmögenhetsskador såsom täckningsköp, drift- eller avbrottsskador som täcks av försäkringsavtalet. Även skada på grund av anställds ekonomiska brott kan omfattas.