Kommersiella avtal

Novak & Martin tillhandahåller skräddarsydd juridisk rådgivning till er som ska ingå kommersiella avtal. Det kan röra sig mellan att förhandla fram samarbetsavtal, kommersiella hyresavtal, återförsäljningsavtal, ramavtal, upprättande av aktieägaravtal mellan bolagsmän, företagsöverlåtelse, överlåtelse av kommersiell fastighet och liknande.

Vår rådgivning kan också avse hur man tar sig ur ett ofördelaktigt avtal eller försvar mot en part som vill bryta eller har brutit mot ett ingånget avtal. Vi har mycket stor vana vid avtalsrättsliga tvister.Vi på Novak & Martin hjälper våra klienter även inom andra områden – här hittar du mer information:

Tvistlösning >
Entreprenadrätt >
Fastighetsrätt >
Bostadsrättsföreningar/hyresvärdar >
Villa, bostad & hyresrätt >
Kommersiella avtal >
Offentlig upphandling >
Ekonomisk brottslighet >
Bolag/företag >
Sjö- och transporträtt >