Offentlig upphandling

Planerar ditt företag att lämna ett anbud i en offentlig upphandling eller har ni redan deltagit i ett upphandlingsförfarande? Processen i en offentlig upphandling kan vara svårgenomtränglig och resultat kan medföra stora konsekvenser för ditt företag, varför det är av största vikt att vara väl förberedd.

Vi på Novak & Martin har erfarenhet dels från det förberedande arbetet innefattande analysera anbudsunderlag och att lämna anbud, dels av att granska resultatet och pröva upphandlingsbeslutets riktighet i domstol.

 


Vi på Novak & Martin hjälper våra klienter även inom andra områden – här hittar du mer information:

Tvistlösning >
Entreprenadrätt >
Fastighetsrätt >
Bostadsrättsföreningar/hyresvärdar >
Villa, bostad & hyresrätt >
Kommersiella avtal >
Offentlig upphandling >
Ekonomisk brottslighet >
Bolag/företag >
Sjö- och transporträtt >