Offentlig upphandling

Offentlig upphandling omsätter enorma summor pengar varje år. Uppskattningsvis gör den offentliga sektorn i Sverige årligen inköp för 634 miljarder kronor. Inköpen regleras genom lagstiftning och det krävs att din advokat är insatt i juridiken för att effektivt kunna delta i upphandlingar.

Offentlig upphandling tjänar till att:

  • Främja fri rörlighet inom EU
  • Underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
  • Undanröja agerande som begränsar konkurrens
  • Gynna ett kostnadseffektivt användande utav skattemedel
  • Se till att det företag som säljer tjänster, varor eller entreprenad till mest förmånliga villkor vinner upphandlingen

De juridiska bestämmelserna kring offentlig upphandling är noga lagstadgade och kräver en person som är insatt i ämnet. Den komplicerade processen sker i många steg och gör att flera företag uppfattar det som svårare att sälja till offentlig sektor än till den privata. På Novak & Martin kan vi erbjuda rådgivning kring offentliga upphandlingar och guida dig genom den kringliggande juridiken.