Sjö- och transporträtt

Novak & Martin erbjuder rådgivning inom transportrelaterade frågor vad avser alla typer av transportsätt, till exempel sjötransport, vägtransport eller flygtransport.

Transport av såväl varor som personer är ofta en internationell företeelse med flera aktörer som är inblandade i samma transport. Transporträtten regleras därför av överenskommelser och konventioner som gäller i flera länder. Gemensamt för flera av dessa rättsakter är att fristerna för att framställa krav och väcka talan är kortare än i vanliga fall.

En annan gemensam nämnare inom transporträtten är särskilda försäkringsvillkor som ofta avviker från det lagstadgade skydd en försäkringstagare vanligtvis har.

Om det uppkommer en skada, förlust eller försening är det därför viktigt att agera snabbt, på rätt plats och mot rätt part. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig.


Vi på Novak & Martin hjälper våra klienter även inom andra områden – här hittar du mer information:

Tvistlösning >
Entreprenadrätt >
Fastighetsrätt >
Bostadsrättsföreningar/hyresvärdar >
Villa, bostad & hyresrätt >
Kommersiella avtal >
Offentlig upphandling >
Ekonomisk brottslighet >
Bolag/företag >
Sjö- och transporträtt >