Våra specialområden

 

Fastighetsrätt

Vi hanterar en mängd olika frågor kring köp och innehav av fastigheter såväl vid nybyggnation som köp av befintlig fastighet. Fel i fastighet är vanligt och gäller ofta undersökningsplikten och besiktning, dränering, badrum, tak, vind, källare eller grund. Vi hanterar ärenden både på uppdrag av fastighetsägare, entreprenörer och beställare. Vi har även hanterat frågor om expropriation i samband med samhällsomvandling.

 

Bostadsrätter och hyresrätter

Vi hanterar alla tänkbara frågor kring köp, innehav och försäljning av bostadsrätter såväl föreningsrättsliga frågor som störningar, uppsägningar och avhysningar. Vi hjälper föreningen eller värden med frågor om lokalhyra, bostadshyra och frågor vid byggentreprenad.

 

Entreprenadjuridik

Entreprenadrätten rör ofta stora värden och är både tekniskt och juridiskt komplex. Entreprenadrättren är reglerad genom branschgemensamma specialavtal, t ex AB 04 och ABT06. Beställare, entreprenörer eller underentreprenörer behöver ofta rådgivning kring många frågor, såsom kontrakt, ÄTA, försening, vite totalentreprenad, utförandeentreprenad, beställning, fast pris, löpande räkning, fel i entreprenad, slutreglering, besiktning och garanti med mera.

 

Arbetsrätt

Vi hanterar de flesta uppkommande arbetsrättsliga frågorna såsom anställnings upphörande genom uppsägning eller avskedande, omplaceringar varningar och arbetsskador.

 

Misstanke om ekonomisk brottslighet (ekobrott)

Skulle du bli misstänkt för brottslighet finns några grundläggande rättigheter. Du har rätt till en advokat och får önska vilken advokat du vill, du har rätt att tiga, du har rätt att få veta vad du är misstänkt för och du har rätt till tolk. Det viktigaste är att inte prata med polisen eller ekobrottsmyndigheten innan din advokat är närvarande.

Någon annan i din närhet, såsom en anställd kan ha gjort något brottsligt mot ditt företag, då kan vi också hjälpa till. Misstanken kan gälla bokföringsbrott, penningtvätt, bedrägeri, svindleri, insiderbrott, skattebrott eller trolöshet mot huvudman.

 

Kontakt med försäkringsbolag

Kontakt med försäkringsbolagen kan handla om försäkring och skadestånd eller rättsskydd. Vi har mångårig erfarenhet av alla slags försäkrings- och skadeståndsärenden.

  •  Företagsskador.
  • Sakskador, alla tänkbara skador på fastigheten såsom vattenskada, brandskador, stormskador, inbrott och även andra händelser till exempel skadegörelse, bilstöld eller bilbrand.
  • Personskador såsom trafikskador, olycksfallsskador, arbetsskador och idrottsskador. I dessa ärenden hjälper vi våra klienter under skadereglering och vid domstolsprövning.

 

Kontakt med myndigheter

Olika slags tillståndsärenden, förelägganden att åtgärda påstådda fel med mera.

 

Företagsrekonstruktion

Om ett företag hamnar på obestånd kan konkurs undvikas med hjälp av företagsrekonstruktion om bolaget har livskraft. Rekonstruktören utses av tingsrätten och hjälper bolaget med rekonstruktionens materiella och finansiella sidor. Syftet är att försöka rädda bolaget. Rekonstruktören bevakar även borgenärernas intressen. Under rekonstruktionen kan bolagets anställda ha rätt till lönegaranti.